<

POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

O D D Z I A Ł  W  P U Ł A W A C H
24-100 Puławy, ul. Filtrowa 50
obserwatorium@ptma.pulawy.pl

Strona główna >>

Informacje dla członków PTMA >>

Koło w Urzędowie >>

Galeria zdjęć >>

Z kart historii >>

Zasłużeni działacze Oddziału >>

Poczet astronomów polskich >>

Obrady Walnego Zjazdu 2.10.2010r., Pałac Czartoryskich

W wyniku głosowania w skład Zarządu Głównego weszli:
dr Henryk Brancewicz - prezes, Janusz Ławicki i Zofia Huppenthal - wiceprezesi, oraz członkowie: Janusz Wiand, Aleksandra Goedel Lanoy, Andrzej Boroń, Janusz Jagła, dr Henryk Chrupała, Mieczysław Borkowski