POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

O D D Z I A Ł  W  P U Ł A W A C H
24-100 Puławy, ul. Filtrowa 50
obserwatorium@ptma.pulawy.pl

Strona główna >>

Informacje dla członków PTMA >>

Koło w Urzędowie >>

Galeria zdjęć >>

Z kart historii >>

Zasłużeni działacze Oddziału >>

Poczet astronomów polskich >>

Adaptacja nieczynnej wieży ciśnień na obserwatorium astronomiczne.

Propozycja wykorzystania nieczynnej wieży ciśnień przy ul. Filtrowej 50 padła w roku 1965. Grupa osób skupiona wokół Marii i Bogdana Szewczyków podjęła rozmowy z prezydium Miejskiej Rady Narodowej, dotyczące przekazania budynku i adaptacji na obserwatorium astronomiczne. W 1971r. następuje przekazanie budynku dla Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii pismem nr GKM-I-420/b/30/71 z dnia 19.05.1971r. Pierwsze prace ruszyły zaraz po otrzymaniu dokumentów przez Państwa Szewczyków. Grupa Podwórkowa im. M. Kopernika pod kierownictwem Państwa Szewczyków rozpoczęłą porządki wokół budynku i w jego wnętrzu. Nieczynne urządzenia wieży ciśnień zdemontował Bogdan Szewczyk. Na początku 1972r. został zarejestrowany w Polskiej Akademii Nauk Puławski Oddział PTMA. W tym czasie Oddział liczył 30 członków, a w skład pierwszego Zarządu weszli: Bogdan Szewczyk - prezes, Stefan Krzewiński - wiceprezes, Marian Jakubiak - sekretarz oraz Sławomir Bogusz, Ignacy Czeżyk, Maria Kapturkiewicz-Szewczyk, Leszek Baran.
Niestety w wyniku reformy administracyjnej kraju Puławy przestały być powiatem, zmniejszył się budżet i na adaptację wieży ciśnien zabrakło funduszy. Do końca lat 70-tych nie udało się niczego zrobić. Prace ruszają na początku lat 80-tych. We wrześniu 1981r. Zakład Remontowo-Budowlany PTTK podejmuje prace przy budynku na zlecenie Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Niestety, prace przerywa stan wojenny. Na nowo prace ruszają w 1983r. Z kolei w 1985r. podpisano umowę z członkami Warszawskiego Oddziału PTMA na sporządzenie dokumentacji i wykonanie kopuły - byli to panowie Wiesław Kłaput i Lucjan Newelski. Prace przy formowaniu kopuły rozpoczęły się w 1987r. Montaż kopuły na budynku obserwatorium odbył sie dnia 12 listopada 1988r. Do budynku Oddział PTMA "wprowadził się" 2 sierpnia 1989r. W kwietniu 1990r. zostaje zmontowany mechanizm obrotowy kopuły, jednakże kopuła ruszyła dopiero w końcu marca 1994r. Teraz można było pomyśleć o otwarciu obserwatorium, które miało miejsce 2 maja 1994r. Tak więc od momentu przekazania budynku do jego uroczystego otwarcia minęło 23 lata.