POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

O D D Z I A Ł  W  P U Ł A W A C H
24-100 Puławy, ul. Filtrowa 50
obserwatorium@ptma.pulawy.pl

Strona główna >>

Informacje dla członków PTMA >>

Koło w Urzędowie >>

Galeria zdjęć >>

Z kart historii >>

Zasłużeni działacze Oddziału >>

Poczet astronomów polskich >>

- Dni Inwestycji Miejskich Puławy 26 - 27.05.2012r.

Puławski Oddział PTMA włączył się do organizowanych przez Urząd Miasta Puławy Dni Inwestycji Miejskich. W dniach 26 i 27 maja w Puławskim Parku Technologicznym wystawiliśmy teleskopy, przez które osoby odwiedząjace nasze stoisko mogły obserwować Słońce poprzez projekcję okularową i bezpośrednio przez teleskop Coronado. Najmłodszy członek naszego Oddziału Krzysztof Żywko niestrudzenie prezentował zainteresowanym plamy na Słońcu. Józef Baran w swoim mobilnym planetarium prezentował niebo. Jak dużym zainteresowaniem cieszyło się planetarium pokazują zamieszczone poniżej zdjęcia. Dodatkową atrakcję stanowiła wystawa meteorytów i medali z meteorytami z kolekcji Józefa Barana.