POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

O D D Z I A Ł  W  P U Ł A W A C H
24-100 Puławy, ul. Filtrowa 50
obserwatorium@ptma.pulawy.pl

Strona główna >>

Informacje dla członków PTMA >>

Koło w Urzędowie >>

Galeria zdjęć >>

Z kart historii >>

Zasłużeni działacze Oddziału >>

Poczet astronomów polskich >>

- Dni Inwestycji Miejskich 26-27.05.2012r. >>

- Hity Turystyczne Krainy Lessowych Wąwozów 11.09.2011r.  >>

- Otwarcie wystawy poświęconej Janowi Heweliuszowi  >>

- Częściowe zaćmienie Słońca, Puławy, 04.01.2011r. >>

- XL Walny Zjazd PTMA, 1-2.10.2010r.   >>

- Majówka w Białej Podlaskiej, 20.05.2007r.  >>

- Zaćmienie Słońca, Turcja, 29.03.2006r. >>

- Księżyc  >>

- XXXVIII Walny Zjazd PTMA, 21-22.11.2003r.   >>

- XXXVI Walny Zjazd PTMA, 26-28.09.1997r.   >>

- Budynek dawniej i dziś   >>

- Budowa obserwatorium  >>