POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

O D D Z I A Ł  W  P U Ł A W A C H
24-100 Puławy, ul. Filtrowa 50
obserwatorium@ptma.pulawy.pl

Strona główna >>

Informacje dla członków PTMA >>

Koło w Urzędowie >>

Galeria zdjęć >>

Z kart historii >>

Zasłużeni działacze Oddziału >>

Poczet astronomów polskich >>

Dnia 2 maja 1994r. miała miejsce uroczystość otwarcia Obserwatorium Astronomicznego i nadania imienia Franciszka Armińskiego. W uroczystości udział wzięli m.in: prof. Paweł Czartoryski - potomek rodu Czartoryskich, dr Henryk Brancewicz - ówczesny sekretarz ZG PTMA, ks. dziekan Ryszard Gołda - dokonał poświęcenia budynku, przedstawiciele władz lokalnych, dyrektor MDK, członkowie Oddziału PTMA.