POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

O D D Z I A Ł  W  P U Ł A W A C H
24-100 Puławy, ul. Filtrowa 50
obserwatorium@ptma.pulawy.pl

Strona główna >>

Informacje dla członków PTMA >>

Koło w Urzędowie >>

Galeria zdjęć >>

Z kart historii >>

Zasłużeni działacze Oddziału >>

Poczet astronomów polskich >>

Puławski Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii oraz Obserwatorium Astronomiczne im. Franciszka Armińskiego nierozerwalnie w swej historii wiążą się z postacią zmarłej 17.03.2013r. Marii Kapturkiewicz-Szewczyk.
W 1964r. Zarząd Główny PTMA podjął decyzję o budowie nowych amatorskich obserwatoriów astronomicznych dla uczczenia pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Jedno z nich miało powstać w Puławach. Sprawą budowy obserwatorium i utworzenia Oddziału PTMA zajęła się wraz ze swoim mężem Pani Maria. Podjęte zostały rozmowy z przedstawicielami władz Puław mające na celu przekazanie na rzecz PTMA oraz adaptację na obserwatorium astronomiczne nieczynnej wieży ciśnień. Władze Puław wykazały duże zainteresowanie tematem budowy obserwatorium, lecz przekazanie nieczynnej wieży ciśnień nastąpiło dopiero w 1971r. Po przekazaniu budynku bardzo szybko nastąpiły pierwsze prace porządkowe. Prowadziła je utworzona przez p. Marię Grupa Podwórkowa im. Mikołaja Kopernika. Uporządkowano teren i wnętrze budynku, jednakże z powodu zupełnie zniszczonych drewnianych stropów budynek nie nadawał się na rozpoczęcie w nim działalności.
W lutym 1972 r. powstaje Puławski Oddział PTMA, p. Maria zostaje członkiem Zarządu. Promocją budowy obserwatorium zajmuje się p. Maria. Organizuje wystawy, odwiedza zakłady pracy, poszukuje osób chętnych do pomocy przy adaptacji budynku oraz środków finansowych potrzebnych na wykonanie prac.
Przez cały czas p. Maria bardzo dużo czasu poświęca na pracę z młodzieżą, nie tylko stacjonarnie w Puławach. Wraz z młodzieżą wyjeżdża w 1973r. do Chorzowa na seminarium kopernikowskie oraz do Grudziądza na seminarium astronautyczne. Działalność p. Marii zostaje uhonorowana przez ogólnopolski Komitet FJN okolicznościowym medalem kopernikowskim.
Z powodu braku środków finansowych oraz trudności ze znalezieniem wykonawcy prac adaptacyjnych przy budynku obserwatorium, p. Maria przez kilka kolejnych lat pracuje z młodzieżą zainteresowaną astronomią w Młodzieżowym Domu Kultury. Cały czas prowadzi bardzo intensywną pracę wystawienniczą, wyjeżdża z młodzieżą do innych miast na seminaria astronomiczne. Tak mija koniec lat siedemdziesiątych i początek lat osiemdziesiątych.
Od początku istnienia Puławski Oddział PTMA jako swoje lokum wykorzystuje mieszkanie, a następnie od 1984r. pracownię plastyczną państwa Szewczyków przy ul. Filtrowej, tzw. "Zachtę". P. Maria przez cały czas jest członkiem Zarządu Oddziału, od pewnego czasu pełni funkcje sekretarza i skarbnika.
Gdy prace adaptacyjne przy wieży ciśnień ruszyły, p. Maria mnóstwo swojego czasu poświęcała na "nadzorowanie budowy". Prace budowlane prowadziła bowiem taka ekipa, która pracowała tylko wtedy, gdy ją ktoś "doglądał". W drugiej połowie lat osiemdziesiątych, gdy budowa obserwatorium dobiegała końca, p. Maria wraz z młodzieżą wykonywała wszystkie możliwe do wykonania prace wewnątrz budynku - sprzątanie, urządzanie wnętrz. W 1989r. Oddział PTMA przeprowadził się do budynku obserwatorium astronomicznego. Pani Maria wraz z grupą młodzieży przeniosła z "Zachty" gromadzone latami materiały należące do Oddziału PTMA, w tym bardzo dużą liczbę materiałów wystawienniczych. W budynku obserwatorium na szeroką skalę p. Maria rozpoczęła działalność wystawienniczą. Na kolejne otwarcia wystaw zapraszane były dzieci i młodzież z puławskich szkół. Przy okazji wizyt uczniów szkół p. Maria organizowała konkursy plastyczne.
Za swoją działalność p. Maria została uhonorowana odznaką "Zasłużony pracownik kultury" podczas uroczystego otwarcia obserwatorium w dniu 2.05.1994r., w tym samym roku na Walnym Zjeździe PTMA w Toruniu otrzymała złotą odznakę PTMA.
Kontynuując popularyzację astronomii p. Maria podejmuje się wydawania periodyku "Kometa". Artykuły do komety pisze młodzież oraz członkowie Oddziału, zaś p. Maria zajmuje się redagowaniem całości oraz graficznym uatrakcyjnieniem pisemka. Całość powiela p. Maria na kserokopiarce zaprzyjaźnionego Muzeum Oświatowego. "Kometa" kolportowana była do bibliotek szkolnych puławskich szkół wszystkich typów.
W 1997r. odbył się w Puławach XXXVI Walny Ogólnopolski Zjazd PTMA, podczas którego p. Maria otrzymała dyplom gratulacyjny za całokształt działalności. Kolejne lata działalności p. Marii to kolejne wystawy oraz kolejny nowy element wprowadzony do obserwatorium - tablice pamiątkowe. Wykonała ich p. Maria trzy. Są to tablice: milenijna - upamiętniająca wejście w trzecie tysiąclecie, rocznicowa - upamiętniająca 30-lecie powstania Oddziału PTMA - obydwie znajdują się w Sali wystawowej oraz trzecia tablica umieszczona na zewnętrznej ścianie budynku dokumentująca powstanie obserwatorium astronomicznego. Przez cały czas p. Maria prowadziła kronikę dokumentującą dzieje Oddziału PTMA i obserwatorium astronomicznego, która stanowi kopalnię wiedzy o historii Oddziału i obserwatorium.
Do ostatnich dni swojego życia p. Maria była bardzo zainteresowana funkcjonowaniem Oddziału PTMA i obserwatorium astronomicznego. Choć nie mogła już wychodzić z domu, często kontaktowała się z obserwatorium telefonicznie i zapraszała członków PTMA do siebie.