POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

O D D Z I A Ł  W  P U Ł A W A C H
24-100 Puławy, ul. Filtrowa 50
obserwatorium@ptma.pulawy.pl

Strona główna >>

Informacje dla członków PTMA >>

Koło w Urzędowie >>

Galeria zdjęć >>

Z kart historii >>

Zasłużeni działacze Oddziału >>

Poczet astronomów polskich >>

Informacje dla członków PTMA:

Wysokość składek w roku 2014:
- wpisowe - 5zł
- normalna - 50zł
- ulgowa - 40zł ( uczniowie, studenci, renciści, emeryci oraz prenumeratorzy Uranii PA)
- składka roczna dla osób poniżej 16 roku życia - 20zł


Aktualny skład Zarządu Oddziału:
- Janusz Ławicki - prezes
- Józef Baran - wiceprezes
- Zbigniew Smagacz - sekretarz
- Piotr Zawierta - skarbnik
- Dariusz Rodzik - członek Zarządu


Strona Zarządu Głównego PTMA