POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

O D D Z I A Ł  W  P U Ł A W A C H
24-100 Puławy, ul. Filtrowa 50
obserwatorium@ptma.pulawy.pl

Strona główna >>

Informacje dla członków PTMA >>

Koło w Urzędowie >>

Galeria zdjęć >>

Z kart historii >>

Zasłużeni działacze Oddziału >>

Poczet astronomów polskich >>

* OZMA 2012

Koło Miłośników Astronomii im. Jana Heweliusza w Urzędowie rozpoczęło swą działalność 12 grudnia 1994 roku. Oficjalnej inauguracji działalności Koła dokonał ówczesny prezes Puławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii pan Edward Kozak. Początki działalności koła sięgają kilku lat przed rokiem 1994. Na początku były to zainteresowania indywidualne osób działających w zespołach artystycznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie. Wspólna fascynacja przerodziła się w konkretną formę koła zainteresowań. Poszukiwania innych osób zainteresowanych astronomią skierowały grupę z GOK w stronę pani Haliny Hevelke - żony wieloletniego i zasłużonego dla Urzędowa lekarza med. Alojzego Hevelke, potomka z rodziny gdańskiego astronoma Jana Heweliusza. Pani Halina chętnie zgodziła się na współprace z kołem, które przyjęło za patrona właśnie Jana Heweliusza.
Członkowie Koła w większości są jednocześnie członkami Puławskiego Oddziału PTMA. Pracami Koła kieruje Józef Baran. Dzięki jego staraniom dwukrotnie odbyły się w Urzędowie Ogólnopolskie Zloty Miłośników Astronomii (OZMA).
Józef Baran był także pomysłodawcą budowy kopuły obserwacyjnej na budynku GOK-u. Zaadaptowano do tego celu wieżę strażacką. Uroczyste otwacie obserwatorium odbyło się w 2005r.