POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

O D D Z I A Ł  W  P U Ł A W A C H
24-100 Puławy, ul. Filtrowa 50
obserwatorium@ptma.pulawy.pl

Strona główna >>

Informacje dla członków PTMA >>

Koło w Urzędowie >>

Galeria zdjęć >>

Z kart historii >>

Zasłużeni działacze Oddziału >>

Poczet astronomów polskich >>

Zasłużeni działacze naszego Oddziału

- Śp Maria Kapturkiewicz - Szewczyk >> współzałożycielka Oddziału, inicjator powstania Oddziału PTMA i Obserwatorium Astronomicznego, autorka i wykonawczyni tablic pamiątkowych znajdujących się w Obserwatorium >>

- Śp Bogdan Szewczyk >> - współzałożyciel Oddziału, pierwszy prezes Puławskiego Oddziału, inicjator powstania Obserwatorium Astronomicznego i Oddziału

- Śp Stanisław Jednacz >> - inicjator powstania Obserwatorium Astronomicznego, koordynator prac związanych z adaptacją budynku wieży ciśnień na Obserwatorium Astronomiczne

- Śp Ryszard Cnota >> - najaktywniejszy obserwator gwiazd zmiennych w Polsce

- Sławomir Bogusz >> - konstruktor i wykonawca przyrządów obserwacyjnych dla naszego Obserwatorium, projektant kopuły obserwacyjnej dla Obserwatorium w Urzędowie. Pan Sławek jest wykonawcą dwóch obserwatoriów astronomicznych przy własnym domu w Markuszowie, o czym pisał miesięcznik PTMA i PTA "Urania - Postępy Astronomii" ( link do artykułu).